Kereskedelmi ingatlanok
Közép-Európában

Vállalatunk kereskedelmi ingatlanprojektek fejlesztésével foglalkozik Közép-Európában.

Személyes
projekttámogatás

helyi irodákkal és partnerekkel együttműködésben, minden egyes projektszakaszban

Befektetőként való részvétel

minden projektben egyedüli vagy közös beruházóként

Fenntarthatóság

és a hosszú távú értéknövelés célja határozza meg minden lépésünket.

Társaságunk

meggyőződése, hogy

szükséges

a fenntartható építés

Fenntarthatóság

Minden projektünket kizárólag a fenntartható építés alapelvei szerint fejlesztjük. Szívesen bocsátjuk Know-How-nkat és a ’Zöld Épület’-ekre vonatkozó tapasztalatunkat Ingatlanfejlesztők és -befektetők rendelkezésére.

TÖBB

Szolgáltatások

Projekttervezés

A legfontosabb projektszakasz, a sikeres projektfejlesztés alapköve.
Ügyfeleinkkel és partnereinkkel (befektetők, tulajdonosok vagy bérlők) közösen sok időt szánunk arra, hogy ügyfeleink céljai, kívánságai és elképzelései alapján meghatározzuk a terméket és előkészítsük az ingatlan koncepciójának paramétereit.

Beszerzésmenedzsment, telekvásárlás

Az érintett piacokon meglévő kiváló kapcsolatainknak köszönhetően ügyfeleinknek hatékony támogatást tudunk nyújtani a tervezett projektnek megfelelő telkek felkutatása és megszerzése terén.

A projektspecifikus követelmények meghatározását követően a megfogalmazott beruházási és használati kritériumok szem előtt tartása mellett ellenőrizzük, hogy a helyszínek alkalmasak-e a projekt megvalósításához. A helyi tapasztalataink és a részletes piackutatások alapján olyan ingatlanokat találunk, amelyek egy adott fejlesztéshez a legideálisabban felhasználhatók.
A telekre vonatkozó átvilágítás során megvizsgáljuk az ügyfeleinket érintő esetleges kockázatokat és lehetőségeket, amelyekhez gazdasági és tervezési projektkoncepció keretében megoldási és befektetési lehetőségeket dolgozunk ki.
Az ezt követően elkészített megvalósíthatósági tanulmányban konkrét javaslatokat teszünk a projekt kivitelezésére vonatkozóan, ily módon döntési alapot biztosítunk a telek megvásárlásához.

Finanszírozási lehetőségek rendelkezésre bocsátása

A projekt koncepciójának alapos kidolgozása és gazdasági hatásainak mérlegelése alapján, valamint az ingatlan piaci pozicionálásának ismeretében hatékonyan tudjuk támogatni ügyfeleinket a projektfinanszírozás sikeres biztosítása terén is.

Feldolgozzuk a projekthez szükséges iratokat, valamint gazdasági keret- és piacadatokat. Javaslatokat készítünk a finanszírozás optimális módjával és a lehetséges finanszírozó intézményekkel kapcsolatosan, valamint előkészítjük a tárgyalásokat, amelyek során szintén támogatjuk ügyfeleinket.

Tervezési és engedélyeztetési eljárás során nyújtott szolgáltatások

Miután a projekttervezés során meghatározásra került a termék és annak elhelyezkedése, a teljes tervezési folyamatot lebonyolítjuk ügyfeleink számára. Szakmai szempontok alapján előkészítjük és formális kiválasztási eljárás keretében elvégezzük a megfelelő építésziroda kiválasztását. A tervezés minden fázisában szorosan együttműködünk a kiválasztott építészekkel, és gondoskodunk a megfogalmazott projektkoncepció megvalósulásáról.

A tervezési folyamat minden szakaszában ellenőrizzük, hogy a tervek megfelelnek-e ügyfeleink beruházási, rendeltetési és marketingcéljainak.

Összeállítjuk a tervezői csapatot, kiválasztjuk a szükséges szakembereket és szakértőket, ügyfelünk nevében megkötjük a szerződéseket és átvállaljuk a teljes tervezési folyamat lebonyolítását.

A helyi viszonyok és követelményrendszerek ismeretében időszerűen teljesíteni tudjuk a tervezési feltételeket, és hatékonyan tudjuk irányítani a helyi hatóságokkal és egyéb érintett szervekkel folytatandó egyeztető eljárásokat egészen az építési engedély megszerzéséig.

Green building / Tanácsadás

Meggyőződéssel bocsátjuk a „zöld épületekkel” kapcsolatos sokéves tapasztalatainkat és know-how-nkat minden érdeklődő rendelkezésére. A fenntarthatóságot már a projektre vonatkozó első ötlet felmerülésekor és az alapvető koncepció során is egyértelműen szem előtt kell tartani. Ellenőrzött specialistákból, tapasztalt tervezőkből, minősítő cégekből és a zöld ügyért elkötelezett egyéb vállalatokból álló csapatokat állítunk össze minden lehetséges feladat ellátásához. A kezdeti magasabb költségek, a későbbi megtakarítások, a minőségnövekedés és a környezeti hatások közötti egyensúly megteremtése szempontjából meghatározó szerepet töltenek be a jövőbe mutató technológiákkal és szabályozásokkal kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek.

Örömmel állunk rendelkezésére egy kötetlen beszélgetés keretében! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Műszaki projektmenedzsment / építésmenedzsment

A legmegfelelőbb és helyi viszonylatban legmegszokottabb eljárások keretében koordináljuk és lebonyolítjuk a tervezési és építési szolgáltatások pályáztatását. A kivitelező cég kiválasztását követően előkészítjük a szerződéskötést és koordináljuk a jogi kérdések tisztázását.

A tervezési és engedélyeztetési folyamat eredményeinek gördülékeny megvalósításáról építésmenedzsmenttel foglalkozó csapatunk gondoskodik. Műszaki projektmenedzsment alatt olyan átfogó folyamatot értünk, amely a tervek és a költségvetés alapján koordinálja a szakágak munkáját, irányítja, valamint jogi, gazdasági, műszaki és környezetvédelmi szempontok alapján ellenőrzi az építkezési folyamatot egészen az kivitelezés lezárulásáig, megfelelő időben felismeri a kockázatokat, amelyekre megoldást kínál, valamint a lehetőségek kihasználásával értéket teremt.

Tevékenységünk során minőségi, a határidőknek és a költségvetési keretnek megfelelő szolgáltatásokkal valósítjuk meg a beruházói és rendeltetési célokat.

Gazdasági projektmenedzsment / controlling

A költségvetés megfelelő kezelése és a pénzügyi eszközöknek a finanszírozás céljával egybevágó tervezési és kivitelezési folyamatokra történő felhasználására vonatkozó szigorú ellenőrzés révén optimalizáljuk az idegen források igénybe vételét és az önerő-felhasználást, felügyeljük a projekttel kapcsolatos számviteli folyamatokat, és célirányos jelentéskészítést biztosítunk ügyfeleink számára. Szükség esetén szakemberek rendelkezésre bocsátásával támogatjuk a beruházót az éves jelentés elkészítése vagy a projekttel kapcsolatos adójogi kérdések megoldása során.

Az üzleti menedzsment munkáját fölérendelt controlling tevékenységek segítik elő.

Marketingmenedzsment

A projektek lebonyolítása terén szerzett átfogó szaktudásunk és a helyi, valamint régiókat átfogó kiváló kapcsolatrendszerünk révén hatékony támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a projekt során folytatott marketingtevékenységben

Szolgáltatásaink a projektfejlesztés során alkalmazott reklám- és PR-tervékenységekre, valamint a termék későbbi beruházási és bérbeadói piacon történő megjelenésére is kiterjednek. Mindemellett vállaljuk a bérbeadás és beruházás során igénybe vett közvetítők kezelését és irányítását.

Aktuális projektjeink

Alphagon

Budapest, Magyarország

EcoPoint

Kassa, Szlovákia

Báthory 12

Budapest, Magyarország

Meridian 16

Velika Gorica, Horvátország

Történetünk

1996
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2007
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1996

A Bischoff et Compagnons
vállalat alapítása Berlinben

1999

A bécsi telephely
megnyitása, Ausztria

2000

A budapesti telephely
megnyitása, Magyarország

nh- Hotel
Hotel 4**** Berlin, Németország

2002

Oktogon Irodaház
Budapest, Magyarország

Dorotheenensemble
irodák, Berlin, Németország

2003

A pozsonyi telephely
megnyitása, Szlovákia

Lennéstrasse 3,5,7,9,11
irodák, Berlin, Németország

2005

Stiftswiese
családi házak, telephelyfejlesztés, Bécs körzete, Ausztria

2006

Dexagon Irodaház
Budapest, Magyarország

Hotel Sol Meliá
Hotel 4****, Berlin, Németország

2007

2007 – 2015 Kiyv Airport City
telephelyfejlesztés (2 szálloda, 5 üzleti központ, üzletek, szolgáltatások)

2011

Budapest Piarista Központ
felújítás, Budapest, Magyarország

2014

EcoPoint 1. ütem
irodák, Kassa, Szlovákia “Leed – Gold”, “Visio 2020” díj

2016

Bathory 12 Irodaház
Budapest, Magyarország

2017

Andrassy 93. Irodaház
Budapest, Magyarország

HomeBox 1. ütem
üzletpark Nyitra, Szlovákia

2018

EcoPoint 2. ütem
irodák, Kassa, Szlovákia “Leed – Gold”, “BREEAM Excellent”

2019

A Teichmann et Compagnons
cégnév módosítása

2020

Meridian 16 Üzleti Park, Zágráb, Horvátország

2021

Alphagon Irodaház,
Budapest, Magyarország

2022

Opening of subsidiary Zágráb, Horvátország

Összberuházás

1,4

Teljes szintterület

801.200

Szintterület / projekt

2.000 - 168.000 m²

Vállalat

Jürgen Bischoff és Alexander Maculan 1996-ban megalapították a Bischoff & Compagnons Property Networks GmbH ingatlanfejlesztési / beruházási vállalatot Berlinben. A Lennédreiecknél és a Friedrichstraßéban kivitelezett első saját projektekkel a cég hamar megvetette a lábát a helyi piacon.

TÖBB

Richard Teichmann

ügyvezető tulajdonos

1999 óta felel a teljes közép-európai piacért. 1985 óta dolgozik az építőipar és ingatlanpiac területén, Bécsben szerzett jogi doktori diplomát, majd Fontainebleau-ban elvégezte az INSEAD MBA-képzését. 2002-ben az Osztrák Köztársaság arany érdemrendjével tüntették ki.

Ivana Bakunić

ügyvezető, Horvátország

2010 óta vezeti a Meridian 16 business park projektet Horváthországban. Korábban egy ügyvédi irodában és a Colliers International jogi részlegének vezetőjeként dolgozott, ahol sokrétű ingatlanos tapasztalatot szerzett. Jogi talulmányait Zágrábban végezte, amelyek lezárásaként ügyvédi vizsgát tett. Gazdasági ismereteit a zágrábi gazdasági egyetem MBA szakán bővítette. Alapítása óta aktívan részt vesz a horváth Green Building Council munkájában.

Peter Galantai

ügyvezető, Magyarország

Sokéves tervezői, kivitelezői és egy multinacionális konszernnél szerzett ingatlanfejlesztői tapasztalattal 2000 -ben csatlakozott a magyarországi leányvállalathoz, amelyet 2004-től ügyvezetőként irányít. Tanulmányait a BME Építőmérnöki Karán végezte. Több éve elnökségi tagja a HuGBC-nek. (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete.)

Rastislav Badalík

ügyvezető, Szlovákia

2003 óta vezeti a szlovákiai leányvállalatot. Korábban 10 éven át dolgozott az építőipar és az ingatlanpiac területén. Tanulmányait a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen végezte, majd doktori címet szerzett a Gazdasági Egyetemen, és Berlinben elvégezte a ESCP Europe Business School MBA-képzését. Sok éve elnökségi tagja a Szlovák Zöld Épület Tanácsnak. 2014-ben a fenntartható épületek terén végzett kiemelkedő tevékenységéért VISIO 2020 díjjal tüntették ki.

Referenciák

Dr. Richard Teichmann és munkatársai többször is végeztek vállalatcsoportunk számára építési és ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, amelyekkel minden alkalommal tökéletesen elégedettek voltunk.
Ezenkívül nagyra értékelem a fenntartható gazdálkodás és a Szlovák-Osztrák Kereskedelmi Kamara iránti elkötelezettségét.

Vladimír SlezákA Siemens s.r.o. ügyvezetője
A Siemens AG szlovákiai képviselője

Richard Teichmann nagyszerű tanácsadóként állt ügyfeleink rendelkezésére.
Tapasztalt csapatával számos sikeres bécsi és budapesti ingatlanügylet során nyújtott támogatást beruházónk számára. Ismeri a kultúráink közötti különbségeket, egyedülálló piaci ismeretekkel és a különböző befektetési területek terén átfogó tapasztalatokkal, valamint kiváló szakembergárdával rendelkezik. Hozzáértő tanácsadói tevékenységének és kiváló emberi értékeinek köszönhetően számos összetett ügyletet tudtunk lebonyolítani. Remélem, hamarosan újra lehetőségünk nyílik a közös munkára.

Molly Carrollügyvezető alelnök
JLL Jones Lang LaSalle

Richard Teichmann vállalkozó és úttörő, aki nagy erőkkel és optimizmussal dolgozik a nagyobb fenntarthatóság érdekében.
Madridtól egészen Mongóliáig.

Dr. Christine Lemaitreügyvezető elnök / CEO Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. Német Fenntartható Építészeti Tanács

Dr. Maculannal több ingatlant vásároltunk Budapesten. Dr. Teichmann ügyvezetőként is részt vállalt a beruházásban, és csapatával tökéletesen végrehajtotta a projekt fejlesztését a telekvásárlástól a koncepción, tervezésen és építésen át egészen a bérbeadások kezeléséig és az értékesítésig.
Kiváló és tökéletesen megbízható személyes támogatásban volt részünk.

Mag. Robert Wegererügyvezető tulajdonos

Régóta ismerem Richard Teichmannt. Már azelőtt ismertem, hogy Európában elindult volna a green building mozgalom. Mindig is tetszett a sokéves odaadó munkája és az új fejlesztések és innovációk iránti elköteleződése. Ingatlanfejlesztési vállalkozásával jó néhány érdekes projektet kezdeményezett, amelyekbe ténylegesen bevonta a fenntarthatóság kérdését. Ezenkívül olyan szakembergárdát hozott létre, amely új piacokon is érvényesíti a fenntarthatóság üzenetét, és támogatja a green building és más nonprofit szervezetek e téren végzett munkáját. Operatív és irányítói szerepkörben is széles körű vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Szenvedélyes érdeklődést mutat más kultúrák és régiók iránt is.

Prof. Dr. Sven Bienert, MRICS REVIRE|BS Ingatlangazdálkodási intézet
Fenntartható ingatlangazdálkodási kompetenciaközpont Regensburgi egyetem

Régóta ismerem Richard Teichmannt, és tudom, hogy lelkesedik a történelemért és a kultúráért, különösen a történelmi épületekért.
Szereti a könyveket, rendszeresen bemutatja és támogatja az Osztrák Nemzeti Könyvtárat, amit ezúton is köszönünk!

Dr. Johanna Rachingervezérigazgató Osztrák Nemzeti Könyvtár