Pôsobnosť
v strednej Európe

Sme developer komerčných nehnuteľností v strednej Európe.

Osobný prístup
k projektom

Poskytujeme poradenstvo iným investorom vo všetkých fázach projektu vždy osobne za účasti lokálnych pobočiek.

Investičný podiel
v projektoch

V každom projekte sa podieľame kapitálovo ako samostatný investor alebo ako co-investor.

Udržateľnosť
hodnoty nehnuteľností

Udržateľnosť a dlhodobé zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti je presvedčenie ovplyvňujúce všetky naše kroky.

Sme presvedčení,

že udržateľná

výstavba sa stala už

nevyhnutnosťou.

Udržateľnosť

Všetky projekty v súčasnosti pripravujeme výlučne v zmysle princípov udržateľnej výstavby. Naše dlhoročné skúsenosti a know-how pre udržateľné riešenia sme pripravení ponúknuť aj iným investorom a developerom.

VIAC

Naše služby

Koncepcia projektu

Najdôležitejšia fáza projektu, základný kameň určujúci úspešnosť celého projektu.
Spoločne s našimi klientmi a partnermi – či už konečnými investormi, vlastníkmi alebo nájomníkmi – venujeme dostatok času tomu, aby sme z ich cieľov a požiadaviek definovali produkt a stanovili parametre koncepcie riešenej nehnuteľnosti.

Analýza trhu, výber vhodnej lokality a zaobstaranie pozemku

Podporujeme investorov pri vyhľadávaní a zaobstarávaní pozemkov vhodných pre development nehnuteľností.
Na základe požiadaviek investora spracujeme podrobnú analýzu trhu, ktorej výsledkom je definovanie relevantného trhového segmentu a požiadaviek na danú lokalitu a pozemok.
Vyhľadávame vhodné pozemky, realizujeme due diligence, hodnotíme potenciál pozemku, navrhujeme alternatívne technické koncepcie projektu so zreteľom na ekonomické ciele a požiadavky investora.
Spracujeme feasibility study ako podklad k rozhodnutiu o zakúpení pozemku, s konkrétnymi odporúčaniami, definovaním rizík a potenciálov.

Návrh optimálneho spôsobu financovania, finančné zabezpečenie

Podporujeme investorov pri zabezpečení financovania projektu.
Navrhujeme optimálny spôsob a druh financovania, vyberáme a oslovujeme potenciálne  finančné inštitúcie a investorov, pripravujeme potrebné podklady na rokovania.

Podpora pri procese projektovania a inžinieringu

Potom, ako vo fáze koncepcie projektu definujeme vlastnosti a štandard produktu, riadime pre nášho klienta celý ďalší design-proces. Na profesionálnej úrovni pripravíme výber vhodného architekta a projektanta pomocou architektonických súťaží a výberových konaní. Úzko spolupracujeme s vybraným architektom v každej fáze design-procesu, pričom neustále dbáme na dôsledné dodržiavanie definovanej koncepcie projektu.

Vo všetkých stupňoch design-procesu preverujeme výsledky projektovania vzhľadom na ich kompatibilitu s investičnými, užívateľskými a marketingovými cieľmi našich klientov; každý priebežný výsledok je preverovaný z ekonomického hľadiska.

Zostavíme projektový tím, vyberieme potrebných špecialistov a poradcov, uzavrieme za klienta potrebné zmluvy a prevezmeme manažment celého procesu projektovania.

Na základe našich lokálnych väzieb a znalostí dokážeme včas zapracovať špecifické požiadavky danej lokality do projektu. S lokálnymi partnermi zabezpečíme úspešné vybavenie príslušných povolení na miestnych úradoch a zabezpečíme aj komunikáciu s ostatnými účastníkmi povoľovacích konaní až po získanie právoplatného stavebného povolenia.

Zelené budovy / poradenstvo

Naše dlhoročné skúsenosti a know-how pre udržateľné riešenia sme pripravení ponúknuť všetkým záujemcom. Udržateľnosť musí byť prvoradá už pri zrode prvej myšlienky a základnej koncepcii projektu.

Na riešenie všetkých úloh zostavujeme naše tímy z nami overených špecialistov, skúsených projektantov, certifikačných firiem a iných spoločností zameraných na zelenú problematiku.

Pri hľadaní optima medzi zvýšenými nákladmi a výsledným efektom investície je potrebná maximálna koordinácia všetkých zúčastnených strán, chápanie súvislostí ako aj správny výber z množstva technických alternatív. Na to ponúkame naše know how a poznatky z najnovších technických a zelených inovácií, ktoré sú na trhu.

V prípade Vášho záujmu o nezáväzný rozhovor sme Vám k dispozícii – prosím, kontaktujte nás!

Technický projekt manažment /stavebný manažment

Za nášho klienta prevezmeme riadenie a koordináciu procesu zadania stavebných prác podľa optimálnych, často v regióne obvyklých  postupov. Po výbere dodávateľa stavby zabezpečíme uzatvorenie zmlúv, pričom koordinujeme aj ich právnu kontrolu.

Náš tím zabezpečí bezproblémový prechod z projektovej fázy do realizačnej fázy. Technický projekt manažment chápeme ako ucelený proces, ktorý zahŕňa koordináciu všetkých profesií, riadenie a kontrolu stavby počas realizácie až po jej kolaudáciu na základe definovaných právnych, ekonomických, technických a ekologických podmienok tak, aby sme včas odhalili a obmedzili riziká, našli riešenia, a druhej strane využili všetky poskytnuté príležitosti.
Ciele investora, resp. užívateľa splníme v požadovanej kvalite, v určenom termíne a za vopred určené náklady.

Ekonomický projekt manažment / Controlling

Ekonomickým projekt manažmentom zabezpečujeme splnenie projektových cieľov z pohľadu nákladov, termínov, kvality a zmluvných podmienok. Pomocou systematického manažmentu rozpočtu – porovnávaním plánovaných nákladov so skutočnými resp. očakávanými nákladmi, dôsledným sledovaním peňažných tokov a nákladového účtovníctva projektu, pripravujeme pre klienta pravidelné správy o projekte s odporúčaniami a návrhmi riešení. Celý proces ekonomického projekt manažmentu je podporovaný nadradeným controllingom. V prípade záujmu zabezpečujeme koordináciu daňových a účtovných poradcov.

Marketing manažment

Naša spoločnosť má okrem dlhoročného know-how v oblasti projekt manažmentu vybudovanú širokú sieť dlhoročných partnerov a spolupracujúcich spoločností. Z tohto dôvodu vieme podporiť investora aj pri získavaní nájomníkov a pri predaji projektu na privátnych a inštitucionálnych kupujúcich.
Tieto výkony zahŕňajú aj cielenú reklamnú podporu a PR v každej fáze projektu.

Aktuálne realizácie

Projekty, na ktorých v súčasnosti pracujeme

Alphagon

Budapešť, Maďarsko

EcoPoint

Košice, Slovensko

Báthory 12

Budapešť, Maďarsko

Meridian 16

Velika Gorica, Chorvátsko

Naša história

1996
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2007
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

1996

Založenie spoločnosti
Bischoff et Compagnons, Berlín

1999

Otvorenie pobočky
Viedeň, Rakúsko

2000

Otvorenie pobočky
Budapešť, Maďarsko

nh- Hotel
Hotel 4**** Berlin, Nemecko

2002

Oktogon
kancelárie, Budapešť, Maďarsko

Dorotheenensemble
kancelárie, Berlín, Nemecko

2003

Otvorenie pobočky
Bratislava, Slovensko

Lennéstrasse 3,5,7,9,11
kancelárie, Berlín, Nemecko

2005

Stiftswiese
rodinné domy, rozvoj územia, Viedeň-okolie, Rakúsko

2006

Dexagon
kancelárie, Budapešť, Maďarsko

Hotel Sol Meliá
hotel 4****, Berlín, Nemecko

2007

2007 – 2015 Kiyv Airport City
rozvoj územia (2 hotely, 5 business centier, retail, služby)

2011

Centrála Piaristov
redevelopment, Budapešť, Maďarsko

2014

EcoPoint etapa 1
kancelárie, Košice, Slovensko „Leed – Gold“, cena „Visio 2020“

2016

Bathory 12
kancelárie, Budapešť, Maďarsko

2017

Andrassy 93
kancelárie, Budapešť, Maďarsko

HomeBox etapa 1
retail park, Nitra, Slovensko

2018

EcoPoint etapa 2
kancelárie, Košice, Slovensko „BREEAM Excellent“

2019

Zmena názvu spoločnosti na
Teichmann et Compagnons

2020

Meridian 16 Business Park
Zagreb, Croatia „DGNB Gold certifikat for sustainable commercial districts“

2021

Alphagon, kancelárie, Budapešť, Maďarsko
„DGNB Gold certifikate for sustainable office and administration buildings“

2022

Otvorenie pobočky v Zagrebe, Chorvátsko

Celková hodnota investícií

1,4

Celková podlahová plocha

801.200

Veľkosť projektov

2.000 - 168.000 m²

Spoločnosť

Investično-developerskú spoločnosť Bischoff & Compagnons Property Networks GmbH založili v roku 1996 v Berlíne Jürgen Bischoff a Alexander Maculan. Už prvé vlastné projekty (Lennédreieck a Friedrichstraße) pomohli spoločnosti vyniknúť na lokálnom trhu a zaradiť sa medzi významné spoločnosti na realitnom trhu.

VIAC

Richard Teichmann

Spoločník vo funkcii konateľa

Od roku 1999 je zodpovedný v spoločnosti za celý stredoeurópsky trh. V odvetví stavebníctva a nehnuteľností pracuje od roku 1985; vyštudoval právo vo Viedni (Dr. iur.) a dokončil program MBA na INSEAD v Fontainebleau. V roku 2002 získal Zlaté čestné vyznamenanie Rakúskej republiky.

Ivana Bakunić

Konateľ, Chorvátsko

Od roku 2010 vedie rozvoj business parku Meridian 16 v Chorvátsku. Bohaté skúsenosti s obchodom s nehnuteľnosťami nadobudla prácou v advokátskej kancelárii a ako vedúca právneho oddelenia v spoločnosti Colliers International. Vyštudovala právnickú fakultu v Záhrebe a zložila advokátsku skúšku. Absolvovala aj štúdium MBA na Ekonomickej fakulte v Záhrebe. Aktívne sa podieľa na práci v Croatia Green Building Council od jej založenia.

Peter Galantai

konateľ, Maďarsko

V maďarskej pobočke pracuje od roku 2000, konateľom spoločnosti je od roku 2004.
Má dlhoročné skúsenosti ako developer nehnuteľností, najmä vo fáze plánovania a realizácie. Študoval stavebnú techniku na Technickej univerzite v Budapešti Je dlhoročným členom predstavenstva HUGBC (Hungarian Green Building Council).

Rastislav Badalík

konateľ, Slovensko

Od roku 2003 vedie pobočku spoločnosti na Slovensku. Predtým pracoval 10 rokov v oblasti stavebníctva a realitách. Vyštudoval Stavebnú fakultu TU Bratislava, získal titul PhD. na EU Bratislava a MBA na ESCP Europe Business School v Berlíne. Je dlhoročným členom predstavenstva Slovak Green Building Council. V roku 2014 prevzal cenu VISIO 2020 za významný čin v udržateľnej výstavbe.

Povedali o nás

Dr. Richard Teichmann a jeho spolupracovníci poskytli nášmu koncernu služby v oblasti výstavby a nehnuteľností už niekoľko krát – vždy k úplnej spokojnosti.
Okrem toho si cením jeho záujem a nasadenie pre udržateľnosť a Slovensko-rakúsku obchodnú komoru.

Vladimír SlezákCountry CEO Siemens s.r.o. Representative of Siemens AG in SR

Richard Teichmann bol skvelým poradcom pre nášho klienta!
Richard a jeho skúsený tím sprevádzali nášho investora početnými úspešnými realitnými transakciami vo Viedni a Budapešti. Richard rozumie rozdielom medzi našimi kultúrami, má mimoriadne vedomosti o trhu, rozsiahle skúsenosti s rôznymi triedami aktív a vedie veľký tím odborníkov. Vďaka jeho odbornému poradenstvu a prvotriednym charakterovým vlastnostiam sme boli schopní uzavrieť celý rad zložitých transakcií. Dúfam, že budeme mať možnosť opäť čoskoro spolupracovať.

Molly CarrollExecutive Vice President JLL Jones Lang LaSalle

Richard Teichmann je podnikateľ a pionier, ktorý sa všetkou silou a optimizmom zasadzuje za viac udržateľnosti.
Od Madridu až po Mongolsko!

Dr. Christine LemaitreGeschäftsführender Vorstand / CEO
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.
German Sustainable Building Council

Spoločne s Dr. Maculanom sme v Budapešti kúpili niekoľko nehnuteľností – Dr. Teichmann ako konateľ sa tak isto spolupodieľal na investíciách. So svojim tímom sa postaral o development najvyššej kvality - od kúpy pozemku, koncepcie a projektovania, cez výstavbu až po manažment prenájmu a predaja s nadpriemerným úspechom.
Osobné nasadenie a spoľahlivosť boli na vysokej úrovni !

Mag. Robert WegererSpoločník vo funkcii konateľa

Richarda Teichmanna poznám už veľa rokov. Zoznámil som sa s ním dokonca ešte predtým, ako sa v Európe rozbehol trend zelených budov, pričom sa mi vždy páčil jeho dlhodobý prístup a záľuba v novom vývoji a inováciách. Richard so svojou developerskou firmou inicioval niekoľko pozoruhodných projektov a reálne začlenil udržateľnosť do svojich projektov. Okrem toho vybudoval tím odborníkov, ktorí odovzdávajú toto posolstvo na nové trhy a zároveň podporujú zelené budovy ako aj neziskové organizácie pracujúce v tejto oblasti. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu v operatívnych a dozorných pozíciách a tiež veľký záujem o iné kultúry a regióny.

Prof. Dr. Sven Bienert, MRICS REVIRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft
Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft
Universität Regensburg

Poznám Richarda Teichmanna už veľmi dlho a viem o jeho záujme o históriu a kultúru, predovšetkým však o historické budovy.
Okrem toho má veľmi rád knihy, pravidelne navštevuje a podporuje Rakúsku národnú knižnicu (Österreichische Nationalbibliothek) – veľká vďaka!

Dr. Johanna Rachingergenerálna riaditeľka Österreichische Nationalbibliothek